Сподели со пријателите

FAKTU МАСТ

БРЗО ГО ОТСТРАНУВА КРВАРЕЊЕТО, БОЛКАТА И ЈАДЕЖОТ
ГО ЗАБРЗУВА ПРОЦЕСОТ НА РЕГЕНЕРАЦИЈА НА ТКИВОТО
САМО ЗА РЕКТАЛНА УПОТРЕБА


ШТО Е ФАКТУ?
ФАКТУ се употребува за третман на хемороиди, особено кога се придружени со симптоми на воспаление и крварење, анални фисури, анални рагади, анален јадеж (анален пруритис) и анален егзем кој е пре диз ви кан од аноректални состојби, третман на рани после про ктолошки операции.

Претставува комбинација на две активни компоненти:
цинхокаин хлорид кој брзо и ефикасно го отстранува јадежот и болката и поликрезулен кој го намалува крварењето, го сти му ли ра заздравувањето
и реепителизацијата на тки во то, спречува настанок на инфекција и воспаление. Ис то така го спречува и навлажнувањето што претста ву ва чест пропратен симптом кај хемороидите.

КАДЕ ДА ГО НАЈДЕТЕ ФАКТУ?
ФАКТУ може да го најдете во Вашата аптека во 2 фор ми: ФАКТУ маст и ФАКТУ супозитории (чепчиња)

ФАКТУ МАСТ:
Маста се нанесува 2 до 3 пати на ден на заболеното место, после дефекација.

Вашиот лекар или фармацевт ќе Ве советува колку дол го да го употребувате ФАКТУ.

Пред употреба внимателно да се прочита упатството!
За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот консултирајте се со Вашиот лекар или фармацевт!

Слични содржини

За Нас

Ваш Аптекар, наменето да ги задоволи вашите потреби за квалитетни информации во врска со употребата на лековите и другите средства кои ги земате во аптеките. Ние се грижиме за вашето здравје и ќе ви обезбедиме интересни содржини кои директно ќе влијаат врз вашиот приод кон лекувањето и начинот на живот воопшто.

Следете не на Facebook

Newsletter

Внесете ја вашата е-пошта и навремено дознајте за сите новости и информации поврзани со Ваш Аптекар.